Samarbete

Nu har vi lagt grundstenarna till att expandera vår verksamhet i Göteborg! Solikyl söker nya samarbetspartner. Här kan du hitta kortfattad information om vad ett samarbete med oss innebär samt vanliga frågor. Tveka inte att kontakta oss!

Hur funkar det?

  • Butiken bestämmer vilka dagar och vilken tidspunkt som passar bäst för regelbundna upphämtningar. Solikyl tillsätter en kontaktperson som är ansvarig för samarbetet och för utbildning av maträddare som hämtar maten.

  • Minst två maträddare kommer vid varje upphämtning, beroende på mängder. De har koll på datummärkningar och kan sortera varor.

  • Maträddarna levererar till närmaste solidariskt kylskåp, där maten brukar försvinna väldigt fort!

Några Fördelar

  • Minskade kostnader för avfallshantering

  • Goodwill. Din butik syns hos vår målgrupp, på sociala medier och nyhetsartiklar.
  • Vi anpassar oss till ert arbetsflöde.
  • Långsiktig kundrelation. Flera som hämtar från våra kylskåp säger att de har börjat handla oftare hos våra samarbetspartner.

Matsäkerheten – vad är det som gäller?

Vi delar butikernas strävan efter att garantera matsäkerheten och att noggrant följa livsmedelsreglerna. Med nya lösningar är det svårt att veta vad som gäller. Därför har Solikyl gått genom regelverket och avklarat de viktigaste frågorna med personer i myndigheter och kommunen som är väldigt positiva till våran idé. Den mest relevanta frågan för våra samarbetspartner handlar om butikens ansvar för maten efter ni donerar till oss.

Maten som hamnar i solidariska kylskåp ligger inte i butikernas ansvar. Så fort en maträddare hämtar maten åtar sig den personen ansvaret för sortering av mat och avfall samt säkert transport av varor

Matsäkerheten garanteras eftersom det är Solikyls community som kontrollerar maten i tre steg→ 1) av maträddarna som har kunskapen som krävs, 2) av personen som hämtar mat åt sig själv och är informerade om sitt eget ansvar, och 3) av volontärer som städar kylskåpen. Det har aldrig hänt under Solikyls tid (ett och ett halvt år av regelbundna leveranser) att någon har blivit magsjuk av maten som plockades ur våra utdelningsställe och inte heller har det hänt i andra länder som applicerar samma modell på ännu större skala. Ett samarbete med Solikyl kan alltid inledas diskret och under en prövningstid, om det så önskas.

Målgrupper

Det lättaste sätt att nå ut till de mest utsatta är att inte ställa några krav på vilka som får ta del av matsvinnet. Därmed undviker vi en del stigmatisering som förekommer i vanliga välgörenhetsorganisationer och det är därför våra utdelningsställen är öppna till alla! Vi har observerat att det är oftast pensionärer, nyanlända och studenter som kommer till våra kylskåp. Alla får möjligheten att bidra och vara solidariska med varandra, främst genom att bli maträddare.

Hör av dig för att boka ett möte med oss!

kontakt (at) solikyl . se

0728 33 05 77

Samarbetspartners

Och flera andra spontana eller tillfälliga samarbete