Samarbete

Solikyl har i skrivande stund 25 samarbetspartners som skänker sitt svinn. Här kan du hitta kortfattad information om vad ett samarbete med oss innebär samt vanliga frågor. Tveka inte att kontakta oss!

Hur funkar det?

  • Butiken bestämmer vilka dagar och tidpunkter som passar bäst för regelbundna upphämtningar. Vi tillsätter en kontaktperson som blir ansvarig för det aktuella samarbetet.
  • Minst en maträddare, beroende av mängden mat, kommer vid varje upphämtning. Man går igenom varorna och kontrollerar att dessa är tjänliga att äta
  • Maträddarna levererar varorna till närmaste utdelningsställe, där de får ta del av maten och dela solidariskt med andra. Maten brukar försvinna fort.

Några Fördelar för Er

  • Kontinuitet och pålitlighet: vi dyker alltid upp på angivna dagar och tiden för hämtningar!
  • Minskade kostnader för avfallshantering
  • Minskad miljöpåverkan då ert svinn får en andra chans att konsumeras.
  • Goodwill. Er butik syns – om ni så önskar – hos vår målgrupp via sociala medier och nyhetsartiklar.
  • Vi anpassar oss till ert arbetsflöde

Matsäkerheten

Vi delar butikernas strävan att garantera matsäkerheten och noggrant följa livsmedelsreglerna. Solikyl är en registrerad och godkänd livsmedelsverksamhet och klassas som lågrisk.

Den mest relevanta frågan för våra samarbetspartner handlar om butikens ansvar för maten efter att ni donerat den till oss. Maten som doneras till solidariska kylskåp är inte längre butikernas ansvar! Så fort maträddare hämtar maten övergår ansvaret till dessa för sortering av mat och avfall samt säker transport av varor.

Vi tar emot produktlarm om återkallade produkter och alla volontärer har kunskapen som krävs för att säkerställa att alla livsmedel är tjänliga. De måste gå introduktioner för att lära sig och följa våra rutiner för sortering av varor, handhygien och förvaring av livsmedel.

Målgrupper

Det lättaste sättet att nå de mest utsatta är att inte ställa några krav på vilka som får ta del av matsvinnet. Därför är våra utdelningsställen öppna för alla! På så sätt undviker vi stigmatisering som kan förekomma i välgörenhetsorganisationers matprojekt. Hos oss ligger fokus istället på vilken god insats för miljön alla som hämtar mat gör. Vi har observerat att det ofta är pensionärer, nyanlända och studenter som kommer till våra kylskåp. Alla får hos oss möjligheten att bidra till att minska matsvinnet, genom att hämta mat, men också genom att bli volontärer, s.k. maträddare.

Hör av dig för att boka ett möte med oss!

kontakt (at) solikyl . se

Några av våra samarbetspartners

Och flera andra spontana eller tillfälliga samarbete