Samarbete

Här kan du hitta kortfattad information om vad ett samarbete med oss innebär samt vanliga frågor. Tveka inte att kontakta oss!

Hur funkar det?

  • Er butik bestämmer vilka dagar och tid-punkter som passar bäst för regelbundna upphämtningar. Vi tillsätter en kontaktperson, som är ansvarig för det aktuella samarbetet.

  • Minst en maträddare, beroende av mängden mat, kommer vid varje upphämtning. Hen/de går igenom varorna och kontrollerar att dessa är tjänliga att äta

  • Maträddarna levererar varorna till närmaste solidariskt kylskåp, där maten vanligtvis försvinner fort!

Några Fördelar för Er

  • Kontinuitet i hämtningar. Vi missar inte hämtningar och vi anpassar oss till ert arbetsflöde.
  • Minskade kostnader för avfallshantering
  • Minskad miljöpåverkan då ert svinn får en andra chans att konsumeras.
  • Goodwill. Er butik syns – om ni så önskar – hos vår målgrupp via sociala medier och nyhetsartiklar.
  • Stärkt kundrelation. Flera som hämtar från våra kylskåp säger att de börjat handla oftare hos våra samarbetspartners.

Matsäkerheten – vad är det som gäller?

Vi delar butikernas strävan att garantera matsäkerheten och noggrant följa livsmedelsreglerna. Med nya lösningar kan det dock vara svårt att veta vad som  gäller. Därför har Solikyl gått genom regelverket och stämt av de viktigaste frågorna med myndigheter och Göteborgs stad som är väldigt positiva till vår idé.  Den mest relevanta frågan för våra samarbetspartner handlar om butikens ansvar för maten efter att ni donerat den till oss.

Maten som doneras till solidariska kylskåp är inte längre butikernas ansvar!
Så fort en maträddare hämtar maten övergår ansvaret till dessa för sortering av mat och avfall samt säker transport av varor. Matsäkerheten garanteras genom kontroller i tre steg:
1) av maträddarna som har kunskapen som krävs
2) av personerna som hämtar mat åt sig själva och är informerade om sitt eget
ansvar
3) av volontärer som städar kylskåpen.

Det har aldrig hänt sedan Solikyl startade att någon har blivit magsjuk av maten som hämtats från våra kylskåp!

Målgrupper

Det lättaste sättet att nå de mest utsatta är att inte ställa några krav på vilka som får ta del av matsvinnet. Därför är våra utdelningsställen öppna för alla! På så sätt undviker vi stigmatisering som kan förekomma i välgörenhetsorganisationers  matprojekt. Hos oss ligger fokus istället på vilken god insats för miljön alla som  hämtar mat gör. Vi har observerat att det ofta är pensionärer, nyanlända och studenter som kommer till våra kylskåp. Alla får hos oss möjligheten att bidra till att minska matsvinnet, genom att hämta mat, men också genom att bli volontärer, s.k. maträddare.

Hör av dig för att boka ett möte med oss!

kontakt (at) solikyl . se

Samarbetspartners

Och flera andra spontana eller tillfälliga samarbete