Förening Solikyl

Föreningen Solidariskt Kylskåp (även kallad Solikyl) har som syfte att underlätta upphämtning och delning av mat som skulle slängas – läs vår stadga.

Medlemskapet i föreningen är inte obligatoriskt för att kunna hämta eller lämna mat i dem olika solidariska kylskåp, och inte heller för att bli en maträddare. Däremot är medlemskapet obligatoriskt om man vill engagera sig på andra sätt i föreningens övergripande arbete med att underlätta för alla intresserade och våra samarbetspartners att minska matsvinnet genom utdelning av matöverskottet.

Föreningen vill också uppmärksamma matsvinnsfrågan och främja lokalt engagemang och organisering, eftersom vi tror att det mest hållbara sättet att rädda maten är att transportera den i korta sträckor. Därutöver vill vi främja den sociala hållbarheten som handlar om att skapa och förstärka lokala relationer och samarbete mellan grannar genom maträddning och matdelning.