Solikyl och Cykelköket sparkas ut från Masthugget

Kommersen i Masthugget är det enda centrala läget där vi delar ut mat. Vi håller öppet 3 gånger i vecka och det är hundratals kilo mat som går åt varje vecka till 20-40 besökare varje gång! På Kommersen delar vi yta med Cykelköket, där man kan låna verktyg och lära sig att reparera sin cykel, även få en räddad cykel.

Men nu är Göteborg stadens ambitionen att riva ner Kommersen och ersätta den med lokal avsedd för hållbara verksamhet, enligt dem. Men varken Solikyl och Cykelköket kommer att ha råd med att betala hyra till den nybyggda lokalen. Hur kommer det sig? Ekonomiska intresse ser ut att tala högre än den sociala- och miljönyttan som dessa verksamheter skapar. Läs mer på Dagens Nyheters artikel:

https://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-far-inte-plats-i-den-nybyggda-moderna-staden/

Håll utkik för uppdateringar! Vi kommer inte att passivt acceptera detta!

Tillägg: nu har även några miljöpartister tagit ställning för att rädda våra verksamheter. Se insändare på Göteborg Direkt